US Music Washburn resonator 5 string Banjo at Ukulele Corner

My Washburn B9 Banjo

JAM Wasburn b9 banjo
Side
Wasburn banjo resonator
Back
USM Wasburn b9 banjo
Bottom
Stagg Hardcase for a Banjo at Lardy's Ukulele database


Washburn case at Lardy's Ukulele Database

The Stagg Hard Case

Tuned g~D~G~B~dWashburn "Americana Series" B9 Banjo